มติ ก.อบต.จังหวัดนครพนม ครั้งที่  12/2553  เอกสารแนบ
สรุปมติ ก.อบต.จ.นครพนม  ครั้งที่  5/2553 ดาวโหลด
สรุปมติ ก.อบต.จ.นครพนม ครั้งที่ 4   ดาวโหลด  PDF
บัญชีการขอปรับปรุงแผนอัตรากำำลังที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลังแล้วโหลด
ประกาศสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ดาวโหลดประกาศ คลิ๊ก